"   Khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được những chiêm bao.   "
-Khói trời lộng lẫy - Nguyễn Ngọc Tư (via ngoccjoker)
"   Nhìn vào những gì tốt đẹp có trong nhau mà sống…   "
- :)

xorecklesslyyoung:

4TearsFrankOcean

"   Black is the queen of colors.   "
-Auguste Rodin (via flvy)
like

"không còn gì để nói ngoài việc, em nhớ anh."

"   I’m not fighting to get ‘better,’ I’m fighting to get ‘back’ … The thing I’ve been missing all this time: myself.   "
-(via hopeful-and-depressed)
"   You can look at a scar and see hurt, or you can look at a scar and see healing.   "
- Sheri Reynolds  (via lovequotesrus)

iloveretro:

Elvis Presley - Love Me Tender

"   Two things prevent us from happiness; living in the past and observing others.   "
-Unknown  (via ambling)