I need you but you’re not here anymore :) 

floralls:

L.O.V.E. (by joannablu kitchener)

"đường đời dài quá em ơi.."


like
like

by Kevin Tadge

nevver:

Send no flowers, Justin Fox


like
like
like

"những thứ chúng ta làm ra là từ trí óc từ đôi tay của chúng ta. nó không phải dành cho ai hay dành cho một nhóm người hay một cộng đồng. nó chỉ là một thứ bất chợt nảy ra hay nhìn thấy trên đường. những thứ đó phải làm sao mang lại được dấu ấn riêng của người tạo ra nó tức là à cái này là của A hay B làm nè! nó có thể mang hơi hướng của một phẩm chất, một tính cách nào đó của mình. hay đơn giản chỉ là một đặc điểm của Cung của mình chẳng hạn. không cần phải nói lên tên mình là ai nhưng nhìn vào người khác biết nó là của ai. có một số người chọn cho mình một hình ảnh hài hước không phải chỉ là để chọc cười hay gây chú ý mà khi người khác nhìn vào và nhìn lâu, ngắm, ngẫm họ đã thu lại một ấn tượng đặc biệt từ hình ảnh đó và khó quên được. chữ cũng vậy. chỉ là một chữ nhưng nó đủ sâu đủ tinh tế thì cũng đủ gây sự khác biệt."

   - đọc đâu đó quên rồi. 

"   The most painful goodbyes are the ones that are never said, and never explained.   "
-Unknown (via bridgesx)